Packaging Industrial Solutions

By tbplogistic

Packaging Industrial Solutions : เครื่องแพ็ค ช่วยเพิ่มกำลังผลิต เพิ่มยอดขาย ประหยัดแรงงานและลดขั้นตอนยุ่งยากทั้งหมดลง กระบวนการแพ็คที่แม่นยำและได้มาตรฐาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ความเร็วในการใช้เครื่องจักรยังเนื่องไม่มีสะดุดในแต่ละขั้นตอน พบกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบทั้งซัพพลายเชน ทั้งระบบขนถ่ายสินค้า วัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านคลังสินค้า ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าใครในด้านโลจิสติกส์ ในงาน Warehouse & Logistics Asia 2023 พร้อมให้คุณ เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และระบบจัดเก็บคลังสินค้ายุคใหม่แบบครบวงจร

Forklift Technology : รถยก

By tbplogistic

Forklift Technology : รถยก โฟล์คลิฟท์ หรือ รถยก ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ สามารถใช้ได้ในธุรกิจหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิตต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า รถโฟล์คลิฟท์ทำงานได้มากกว่าแรงงานคน ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างกำลังคนมาทำงาน ทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น สามารถเข้าถึงที่เก็บสินค้าที่สูงได้โดยที่ไม่ต้องปีนขึ้นไปเองให้เสี่ยงอันตราย คุณภาพงานที่คงที่ โอกาสเกิดความผิดพลาดเสียหายน้อยกว่า ใช้เวลาทำงานน้อยกว่า ช่วยให้ธุรกิจแซงหน้าธุรกิจอื่นๆ และพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีตลาดโลก พบกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบทั้งซัพพลายเชน ทั้งระบบขนถ่ายสินค้า วัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านคลังสินค้า ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าใครในด้านโลจิสติกส์ ในงาน Warehouse & Logistics Asia 2023 พร้อมให้คุณ เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และระบบจัดเก็บคลังสินค้ายุคใหม่แบบครบวงจร

Sustainable : การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

By tbplogistic

Sustainable : การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระแสการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแต่จะได้รับความนิยมขึ้นทุกวัน เป็นผลมาจาก การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีเริ่มลดน้อยลง มีเชื้อโรคและเชื้อไวรัสที่เกิดจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการหันมาดำเนินธุรกิจสีเขียวจึงค่อยๆ ได้รับความนิยม ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนเกิดคำว่า Green Logistic ขึ้น ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การกระจายสินค้า รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยแนวคิดเกี่ยวกับ Green Logistic นั้นประกอบไปด้วยหลาย ๆ เรื่องรวมกัน อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การปรับเส้นทางขนส่งให้เหมาะสม การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดไอเสียของรถ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโลจิสติกส์ จะเห็นได้ว่า ทุกเรื่องเน้นไปที่การดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ และแน่นอนว่า ยุคนี้เป็นยุคที่คนตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากเชื้อโรคเป็นอย่างมาก เหตุนี้เอง Green Logistic จึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ พบกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบทั้งซัพพลายเชน ทั้งระบบขนถ่ายสินค้า วัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านคลังสินค้า ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าใครในด้านโลจิสติกส์ ในงาน Warehouse & Logistics Asia…

GPS Tracking System : ระบบติดตามยานพาหนะอัจฉริยะ

By tbplogistic

GPS Tracking System : ระบบติดตามยานพาหนะอัจฉริยะ ลดต้นทุน ลดการรั่วไหล การทุจริต สามารถติดตามยานพาหนะ ได้ทุกที่แบบ Real Time ในรูปแบบ Mobile application หรือระบบงาน back office ด้วย web application สำหรับเทคโนโลยีนี้สามารถระบุได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด ความเร็วบนภาคพื้น และเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กำลังติดตาม โดยจีพีเอสจะมีระบบการวิเคราะห์และจะไปแสดงตำแหน่งให้สอดคล้องกับแผนที่โลก และเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ของสิ่งที่กำลังติดตาม โดยบริษัทที่ทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา เช่น ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า รูปแบบของการจราจร สภาพอากาศ สภาพการเดินทางขนส่ง สภาพถนน เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งสินค้า ก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการเดินทางขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้า อาทิ GPS ติดตามแบบ Real time บันทึกเส้นทาง / ระยะทาง งานช่างเทคนิค สามารถส่งข้อมูลการทำงานได้ บันทึกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน ฝ่ายขาย สามารถส่งข้อมูลการเข้าพบลูกค้าได้ สร้างตารางงาน และติดตามตำแหน่งงานได้ การติดตามสินค้าจากพนักงานขนส่งสินค้า พบกับเทคโนโลยี…