Automation & Ai

Automation & Ai หุ่นยนต์ทดแทนคนในคลังสินค้า

เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้มีการสร้างเครื่องมือที่มาทำงานแทนมนุษย์ ด้วยประสิทธิภาพในการทำงานที่หุ่นยนต์สามารถทำได้ดีกว่าในงานบางอย่าง ยังรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เหล่าหุ่นยนต์มักจะได้รับการสร้างมาเพื่อความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่จะนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการจัดการเรื่องคลังสินค้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิ

พบกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบทั้งซัพพลายเชน ทั้งระบบขนถ่ายสินค้า วัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านคลังสินค้า ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าใครในด้านโลจิสติกส์ ในงาน Warehouse & Logistics Asia 2023 พร้อมให้คุณ เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และระบบจัดเก็บคลังสินค้ายุคใหม่แบบครบวงจร