Robotic Process Automation

Robotic Process Automation ใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมช่วยในการทำงาน

เมื่อการให้มนุษย์ทำงานซ้ำๆ เกิดความล่าช้า ผิดพลาด และที่สำคัญพนักงานที่รับผิดชอบงานเริ่มไม่มีความสุขกับการทำงาน ดังนั้นจึงมีการนำระบบ Software ต่างๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานเหล่านี้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดการด้านการป้อนข้อมูลในธุรกิจทั้งสำหรับแต่ละ Software หนึ่งๆ หรือรับส่งข้อมูลข้าม Software มากขึ้น เพื่อเป็นการทำงานบางอย่างแทนพนักงาน และให้พนักงานแต่ละคนไปทำงานอื่นที่มีความสุขและเครียดน้อยกว่า

โดย Robotic Process Automation หรือ RPA เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างหุ่นยนต์หรือ Bot ขึ้นมาทำงานต่างๆ ตาม Pattern ที่กำหนดเอาไว้ได้ โดย Bot แต่ละตัวที่สร้างขึ้นมานั้นก็จะทำงานได้ตาม Pattern ที่ถูกกำหนดเอาไว้แตกต่างกันไป เพื่อนำไปใช้ในการทำงานซ้ำๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้แทนที่พนักงานจะต้องทำงานนั้นๆ ด้วยตนเอง ก็เรียกใช้งาน Bot ให้ทำงานนั้นๆ แทนตนเองได้
Robotic Process Automation
พบกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบทั้งซัพพลายเชน ทั้งระบบขนถ่ายสินค้า วัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านคลังสินค้า ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าใครในด้านโลจิสติกส์ ในงาน Warehouse & Logistics Asia 2023 พร้อมให้คุณ เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และระบบจัดเก็บคลังสินค้ายุคใหม่แบบครบวงจร