Material Handling System

Material Handling System : ระบบขนถ่ายสินค้า

การเคลื่อนย้ายสินค้า และวัสดุของโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดระยะทาง ปริมาณการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนทั้งในด้านการผลิตและการขนส่งให้สามารถลำเลียงวัสดุและสินค้าที่ต้องการปริมาณมากได้ภายในครั้งเดียว
Material Handling System
ปัจจุบันการนำระบบขนถ่ายวัสดุมาใช้ในระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพื่อนำมาสนับสนุนกระบวนการผลิตตั้งแต่การนำวัตถุดิบมายังโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ไปยังคลังสินค้าหรือลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่ หรือการขนย้ายทั้งสิ้น โดยจะต้องพิจารณาการขนถ่ายวัสดุให้เป็นระบบ และพยายามลดปัญหาการขนถ่ายให้หมดไป ทำอย่างไรให้การขนถ่ายวัสดุเป็นไปสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พบกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบทั้งซัพพลายเชน ทั้งระบบขนถ่ายสินค้า วัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านคลังสินค้า ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าใครในด้านโลจิสติกส์ ในงาน Warehouse & Logistics Asia 2023 พร้อมให้คุณ เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และระบบจัดเก็บคลังสินค้ายุคใหม่แบบครบวงจร